Välkommen till Fujicolor
Vi på Fujicolor är glada över att du besöker vår webbplats och tackar dig för visat intresse för vårt företag, våra produkter och våra tjänster. Det är viktigt för oss att dina uppgifter skyddas när du använder vår webbplats. Vi samlar in, behandlar och använder personlig information på vår webbplats myfujifilm.se i enlighet med gällande dataskyddslagar, i synnerhet EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR).

Registeransvarig
Registeransvarig i samband med eventuell personlig information som samlas in via denna webbplats är:
Fujicolor Sverige Filial.
Oliver Kunert
sekretesspolicy [at] myfujifilm.se

Insamlande och behandling av personlig information
Vi samlar in och behandlar enbart viss teknisk information, inklusive namnet på din internetleverantör, webbplatsen varifrån du hänvisades till oss och sidorna som du besöker på vår webbplats.
Denna information används bara i samband med tillhandahållandet av vår webbplats. Uppgifterna analyseras även av statistiska skäl och din anonymitet som individuell användare bevaras.
Vi behandlar din personliga information baserat på ditt samtycke, för utförandet av ett avtal eller som nödvändigt för våra legitima intressen, inklusive för att svara på dina förfrågningar och skräddarsy och förbättra våra webberbjudanden, produkter och tjänster i enlighet med dina preferenser (punkt 6 [1] [a], [b] och [f] i GDPR).
Personlig information samlas bara in om du tillhandahåller oss med sådan information, exempelvis vid registrering för anpassade tjänster, och behandlas och används bara i samband med dessa anpassade tjänster eller för att behandla eventuella förfrågningar från dig.

I samband med de anpassade tjänsterna är vi dessutom berättigade att behandla och använda din information i reklam- och marknadsundersökningssyfte eller för att tillhandahålla anpassade tjänster om du har gett oss ditt samtycke. Om du ger ditt samtycke kan informationen som erhålls från dig när du besöker våra webbplatser lagras i en användarprofil för att kunna erbjuda dig skräddarsydd information (till exempel i form av ett nyhetsbrev eller annan marknadsföringskommunikation). Vi kan även samla in information om kvaliteten på och resultatet av vår e-postmarknadsföring (t.ex. genom att analysera öppnings- eller klickfrekvens).
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan.
Om du använder anpassade tjänster använder vi din personliga information för att kunna tillhandahålla dessa tjänster under din registrering och därefter så länge som krävs eller är tillåtet enligt gällande lagstiftning. Vi delar dina uppgifter med andra anslutna Fujifilm-företag om detta är nödvändigt för att kunna svara på dina förfrågningar eller för att kunna tillhandahålla tjänsterna. Vi kan även vidarebefordra förfrågningar om våra produkter och tjänster till en distributör, som ansvarar för relevant produkt eller tjänst och område.

Användning av vår webbplats
Vi samlar in personlig information som du tillhandahåller när du gör en beställning, när du kontaktar oss eller när du registrerar dig för ett kundkonto i samband med användning av vår webbutik. Typen av uppgifter vi samlar in framgår tydligt från datainmatningsfälten och uppladdningsfunktionerna som används på vår webbplats. Beroende på det specifika gränssnittet, kan uppladdningsfunktioner kräva ditt samtycke och de kan innehålla länkar till andra webbplatser.
För att kunna erbjuda dig information och personliga erbjudanden kan vi komma att använda din köphistorik och/eller andra interaktioner med oss för att analysera vilka erbjudanden som kan vara av intresse för dig. För relevanta typer av fält och filer indikerar vi om informationen är frivillig eller ett krav för att använda våra tjänster.

Kreditbedömning och scoring
Vi utför ingen kreditbedömning själva och använder inte någon egen scoring. Kreditbedömningar och scoring kan dock utföras av den betaltjänstleverantör du valde under beställningsprocessen. Vid behandling av betalningar gäller betaltjänstleverantörens respektive avtalsvillkor och dataskydd.

Överföring till myndigheter
Eventuell överföring av din personliga information till myndigheter sker enbart i enlighet med gällande lagstiftning.

Användning av cookies, webbverktyg och insticksprogram för sociala medier
Olika webbverktyg (analysprogram och sociala medietjänster) som använder cookies har integrerats i vår webbplats. Cookies är textfiler som skickas av en webbserver till användarens webbläsare för att lagra information på användarens dator via den webbläsare som används, till exempel användarens aktuella IP-adress och information om användaren. Nästa gång användaren går in på webbservern överförs gällande uppgifter om användaren från cookiesfilen. Du kan när som helst inaktivera användningen av cookies i din webbläsare. Om du inte godkänner cookies kan det dock hända att du inte kan använda vissa eller alla funktioner på vår webbplats.

Insticksprogram för följande sociala nätverk (hädanefter kallade “nätverk”) är integrerade eller har integrerats på vår webbplats:

• facebook.com, drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Insticksprogrammen indikeras med en Facebook-logotyp (vitt “f” mot en blå bakgrund eller “Gilla”-symbolen) eller identifieras med tillägget “Socialt insticksprogram från Facebook”. Listan över Facebooks sociala insticksprogram och deras utseende hittar du här: www.facebook.com/policy.php.
• Twitter, drivs av Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (hädanefter “Twitter”). Insticksprogrammen identifieras med Twitter-logotypen (fågelkontur/-relief i olika färger mot olika bakgrunder). De olika Twitter-logotyperna används för att indikera att insticksprogrammet kan visas på Twitters webbplats: about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html.
• YouTube – YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA www.youtube.com/t/terms
Samtliga av dessa nätverks insticksprogram fungerar i huvudsak enligt följande grundläggande princip:

När du går in på vår webbplats kan nätverkets insticksprogram eventuellt skapa en direktanslutning mellan användarens webbläsare och respektive nätverks server. Innehållet i aktuellt insticksprogram överförs direkt från nätverket till din webbläsare, som integrerar det i webbplatsen. Vi har inget inflytande på omfattningen av de uppgifter som samlas in med hjälp av insticksprogrammet. Därför kan vi bara informera dig om informationen som är offentligt tillgänglig enligt den information som vi har tillgänglig i dagsläget (se ovan). De integrerade insticksprogrammen informerar nätverket att användaren har gått in på vår webbplats och om användarens IP-adress. Om användaren vid denna tidpunkt är inloggad på aktuellt insticksprograms nätverk kommer nätverket att kunna koppla besöket till användarens konto.
Om användaren interagerar med dessa insticksprogram, till exempel genom att klicka på “Tweet” på Twitter eller “Gilla”-knappen på Facebook eller skriva en kommentar, kommer motsvarande information att överföras direkt från användarens webbläsare till nätverket och sedan lagras där. Dessutom kan personlig information även överföras och lagras där, till exempel användarens IP-adress, personliga webbläsarinställningar och andra parametrar.
Om du är medlem av aktuellt nätverk och inte vill att det samlar in information om dig via vår webbplats, och för att koppla denna information med uppgifterna som nätverket redan har lagrat om dig, ska du stänga ner denna webbplats, logga ut från ditt användarkonto på aktuellt nätverk och sedan gå in på vår webbplats igen.
Om du inte är medlem av nätverket eller har loggat ut från nätverket innan du besökte vår webbplats kan det fortfarande hända att nätverket fastställer (åtminstone) din IP-adress och lagrar den. Observera att denna information redan har utbytts när du besöker vår webbplats, oavsett om du interagerar med insticksprogrammen eller inte.

Webbstatistikverktyg, målinriktad marknadsföring
Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som erbjuds av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, det vill säga textfiler som lagras på din dator och tillåter en analys av hur du använder vår webbplats. Informationen som cookien genererar överförs normalt till en Google-server i USA och lagras där. Google uppfyller kraven i Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA och har registrerat sig i det amerikanska handelsdepartementets Privacy Shield-program (för detaljer och individuella registreringar, gå in på www.privacyshield.gov). Om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats kommer din IP-adress att vara förkortad av Google på förhand inom EU:s medlemsstater eller andra parter i EEA (European Economic Area). Bara i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Google använder informationen i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till oss.
Observera att vi använder koden “ga(‘set’, ‘anonymizeIp’, true);” för att säkerställa anonym insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskering). Som ett resultat bearbetas IP-adresser i förkortad form, vilket innebär att direkta personliga referenser kan utelämnas.
Du kan när som helst inaktivera användningen av cookies i din webbläsare. Om du inte godkänner cookies kan det dock hända att du inte kan använda vissa eller alla funktioner på vår webbplats. Dessutom kan du hindra Google från att samla in data som genereras av cookien och relaterar till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) såväl som Googles bearbetning av sådan information genom att ladda ner och installera webbläsarens insticksprogram via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

För mer information om sekretess i samband med Google Analytics, gå in på: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

 

Datasäkerhet
FUJIFILM vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information från att missbrukas och för att förhindra förlust av dina uppgifter. Din information lagras i en säker driftmiljö som inte är tillgänglig för allmänheten. All personlig information som tillhandahålls av dig under registrering eller vid användning av anpassade tjänster överförs i krypterad form för att förhindra att dessa uppgifter missbrukas av en tredje part.

Överföring, export och bearbetning av informationen utanför EU/EEA
Utöver det som beskrivs i denna policy kommer ingen överföring av information till tredje part utanför Fujifilm-koncernen att ske. Personlig information från användare av vår webbplats utanför EU/EEA kan överföras till FUJIFILMs dotterbolag eller distributörer utanför EU/EEA som ansvarar för relevant produkt eller tjänst och område.
Externa länkar
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Tänk på att FUJIFILM inte ansvarar för sådana webbplatsers sekretessmetoder. Vi uppmuntrar våra användare att vara medvetna när de lämnar en av våra webbsidor och att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats som samlar in personlig information. Den här sekretesspolicyn gäller enbart information som samlas in på vår webbplats.

Ytterligare information och kontakter, information, ändringar, blockering och radering.
Du kan kontakta vårt dataskyddsombud med hjälp av följande kontaktuppgifter:
E-Mail: sekretesspolicy [at] myfujifilm.se
Du har rätten att begära tillgång till och ändring eller radering av personlig information, eller att begränsa bearbetning av din personliga information eller invända mot sådan bearbetning såväl som att utöva din rätt till dataportabilitet i enlighet med GDPR och gällande lagstiftning. Kontakta adressen ovan via e-post eller vanlig post.
Du har rätten att framföra ett klagomål hos en relevant tillsynsmyndighet i enlighet med GDPR och gällande lagstiftning om du anser att bearbetning av personlig information relaterad till dig gör intrång i GDPR. I detta syfte kan du kontakta tillsynsmyndigheten i det EU-land där du bor eller på platsen för det påstådda intrånget.
myFUJIFILM förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera denna sekretesspolicy. Om vi beslutar oss för att ändra vår sekretesspolicy, kommer vi att publicera den reviderade policyn. Om du återkommer till vår webbplats, glöm inte bort att granska sekretesspolicyn efter eventuella ändringar. Genom att fortsätta använda vår webbplats efter publicerad revidering samtycket du till att vi använder din information i enlighet med den ändrade eller uppdaterade sekretesspolicyn.